• {insert:smallheadline}
  Liten overskrift
  Eksempel:
  <h3>{insert:smallheadline}</h3>
 • {insert:headline}
  Vanlig overskrift
  Eksempel:
  <h1>{insert:headline}</h1>
 • {insert:ingresstext}
  Ingress tekst
  Eksempel:
  <article>
  <header>
  <h1>{insert:headline}</h1>
  <h3>{insert:smallheadline}</h3>
  </header>
  <section>
  <p>{insert:ingresstext}</p>
  </section>
  </article>
 • {insert:maintext}
  Hovedtekst
  Eksempel:
  <article>
  <header>
  <h1>{insert:headline}</h1>
  <h3>{insert:smallheadline}</h3>
  </header>
  <section>
  <p>{insert:ingresstext}</p>
  </section>
  <section>
  <p>{insert:maintext}</p>
  </section>
  </article>
 • {insert:ingressimage}
  Ingress bilde for artikkel visning og artikkellisting
  Eksempel:
  <article>
  <header>
  <h1>{insert:headline}</h1>
  <h3>{insert:smallheadline}</h3>
  </header>
  <section>
  {insert:ingressimage}
  <p>{insert:ingresstext}</p>
  </section>
  </article>
 • {insert:mainimage}
  Hovedbilde for artikkel

 • {insert:imagetext}
  Bildetekst for hovedbilde

 • {insert:authorname}
  Forfatternavn

 • {insert:authoremail}
  Epost til forfatter

 • {insert:readmoretext}
  Les mer tekst link som følger tekst satt av systemet. Denne kan selvfølgelig lages manuelt i et malbasert system
  Eksempel:
  <article>
  <header>
  <h1>{insert:headline}</h1>
  <h3>{insert:smallheadline}</h3>
  </header>
  <section>
  {insert:ingressimage}
  <p>{insert:ingresstext}</p>
  </section>
  <footer>
  <a href="#">{insert:readmoretext}</a>
  </footer>
  </article>
 • {insert:date}
  Publiseringsdato for artikkel
  Eksempel: <article>
  <header>
  <h1>{insert:headline}</h1>
  <h3>{insert:smallheadline}</h3>
  <span>{insert:date}</span>
  </header>
  <section>
  {insert:ingressimage}
  <p>{insert:ingresstext}</p>
  </section>
  <footer>
  <a href="#">{insert:readmoretext}</a>
  </footer>
  </article>
 • {insert:seourlname}
  SEO navn for artikkel
  Eksempel:
  <a href="/artikkel/{insert:articleid}/{insert:seourlname}">{insert:headline}</a>
 • {insert:categoryid}
  Kategoriid for gjeldende kategori som artikkelen tilhører eller er listet på.
 • {insert:layouttypeid}
  Sier hva slags layout kategorien har, kommer ikke til å bli brukt i noe særlig grad.